drawer

Kryonikkforeningen er en norsk forening for personer som ønsker kryobevaring ved livets slutt. Med kryobevaring forstås prosedyrer og nedkjøling som utføres på avdøde, og langtidslagring av det bevarte vevet med det formål at personen en gang i fremtiden kan gjenopplives og gjenoppta et tilfredsstillende, velfungerende og langvarig liv.

Foreningen erkjenner at sannsynligheten for vellykket langtidslagring og gjenoppliving etter kryobevaring er høyst usikker, og sannsynligvis svært lav. I foreningens arbeid skal det sikres at medlemmene og befolkningen ikke blir villedet om dette.

Lær mer om kryobevaring, og tilbudet i Norge